Четвер, 28.09.2023, 10:43
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS

El-base: навчально-науковий портал

студентський інформаційний ресурс

Категорії розділу
Поміркуємо разом
Наукові статті
Пошук
Партнери
Запрошуємо до співпраці!
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Flag Counter

Головна » Статті » Наукові статті

Кількісна та якісна оцінка трудового потенціалу міста
Ольга Віталіївна Коробенюк,
магістрант спеціальності "Адміністративний менеджмент",
Хмельницький університет управління та права

КІЛЬКІСНА ТА ЯКІСНА ОЦІНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА

Постановка проблеми. Сучасний етап перебудови вітчизняної економіки характеризується поглибленням соціально-економічної кризи, одночасно змінюються умови відтворення та функціонування трудового потенціалу території. Трудовий потенціал є невід'ємною частиною економічного потенціалу регіону, ефективність використання якого залежить від оптимального співвідношення трудових, виробничих, природних та інших видів економічних ресурсів, зосереджених на даній території. Вирішення цієї проблеми потребує комплексного та системного підходу до дослідження категорії трудового потенціалу, умов його відтворення, механізмів підвищення ефективності використання.
Одним із ключових елементів концепції ефективного використання трудового потенціалу регіону є його кількісна та якісна економічна оцінка. Економічна оцінка трудового потенціалу може бути однією з характеристик інвестиційної привабливості території поряд з іншими чинниками.
Трудовий потенціал входить до системи територіального маркетингу як засіб управління територіальним розвитком та задоволення потреб населення регіону. Підвищення ефективності використання трудового потенціалу та розширене його відтворення залежать від механізму залучення показників трудового потенціалу до діючого економічного механізму господарювання, зумовлює створення регіональної системи управління трудовим потенціалом.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням дослідження трудового потенціалу присвячено багато робіт як зарубіжних, так і вітчизняних вчених-економістів, зокрема: Богиня Д.П. [1], Дулуб Л.Н. [2], Осовська Г.В. [4], Завіновська Г.Т. [3], Сич Є.М. [6], Яремко І. [7] та інші. Проте дослідження трудового потенціалу в регіональному аспекті є найменш розробленою проблемою з точки зору оцінки стану та розвитку науково-методичної бази вимірювання кількісних і якісних характеристик трудового потенціалу.
Концепція використання трудового потенціалу України певною мірою відображена у законодавчих актах, обґрунтована у ряді указів Президента, зокрема в Указі Президента України "Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року" від 3 серпня 1999 року № 958/99 [5].
Метою дослідження є кількісна та якісна оцінка трудового потенціалу міста та визначення основних напрямів підвищення ефективності використання трудового потенціалу.
Основні результати досліджень. Трудовий потенціал являє собою інтегральну сукупність можливостей населення до економічної активності як суб’єктів трудової діяльності.
Трудовий потенціал виражає відносини між членами суспільства, спрямовані на відтворення ресурсів праці. Він характеризується чисельністю трудових ресурсів, їх статевовіковою структурою, рівнем освіти і професійно-кваліфікаційної підготовки, технічним оснащенням праці, фондом робочого часу, станом здоров'я, дисципліни та іншими соціально-економічними чинниками. [7]
Чисельність трудових ресурсів виступає як головна складова трудового потенціалу міста. У структурі розподілу населення за основними віковими групами найбільшу частку становить група осіб працездатного віку, що складають основу трудових ресурсів міста.
Дослідивши забезпеченість трудовими ресурсами міста Шепетівки, виявлено такі основні проблеми, що існують на ринку праці: значний дисбаланс між пропозицією та попитом на трудові ресурси; недостатні темпи створення нових робочих місць; працевлаштування на ринку праці неконкурентоспроможних верств населення та нелегальна зайнятість.
Провівши якісну оцінку рівня використання трудових ресурсів за рахунок зіставлення активної частини (зайнятої) трудових ресурсів з їх загальною чисельністю, робимо висновок, що рівень якісного використання трудових ресурсів протягом аналізованого періоду в загальному є невисоким: у 2007 р. є найнижчим і становить 23,92%, а у 2008 р. – найвищим 27%. Це пояснюється невеликою часткою зайнятих працівників у загальній кількості трудових ресурсів міста.
З метою підвищення ефективності використання трудового потенціалу, радикального реформування системи зайнятості розроблено напрямки забезпечення зайнятості: посилення державного нагляду і контролю за дотриманням вимог законодавства про працю та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття з метою забезпечення прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем; аналіз використання трудового потенціалу на підприємствах, в організаціях та установах міста; моніторинг укладання та виконання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману працю; контроль за дотриманням мінімальних гарантій та міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці; постійний контроль за обґрунтуванням вивільнення найманих працівників роботодавцями та дотриманням ними норм законодавства щодо правильності вивільнення працівників та їх соціального захисту.
Запропоновані напрямки сприятимуть формуванню продуктивної зайнятості, а отже, і ефективнішому використанню трудового потенціалу.
Висновки. Провівши кількісну та якісну оцінку трудового потенціалу м. Шепетівки за 2006-2010 роки, можна зробити висновок про те, що трудовий потенціал міста використовується неефективно. Існує багато проблем, які знижують його якість. У зв’язку з цим необхідно забезпечити продуктивну зайнятість максимальної кількості економічно активного населення міста, яка б відповідала ринковим потребам. Щоб розв’язати ці проблеми ринку праці та зайнятості, потрібно створити конкурентне середовище, яке сприяло б перебудові підприємств і зумовлювало значні зміни у структурі зайнятості.

Список використаних джерел:
1. Богиня Д.П. Управління потенціалом підприємства / Богиня Д.П. – К., 2002. – 258 с.
2. Дулуб Л.Н. Соціально-економічна сутність категорії "трудовий потенціал" / Л.Н. Дулуб // Економіка розвитку. – 2003. – №3 (27). – С. 99–102.
3. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник. / Завіновська Г.Т. – К.: КНЕУ, 2003. – 300 с.
4. Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами / Г. Осовська, О. Крушельницька: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 224 с.
5. Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року: Указ Президента України від 3 серпня 1999 року N 958/99 // Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=958%2F99
6. Сич Є.М. Трудовий потенціал у перехідній економіці регіону / Є.М. Сич, О.В. Шишкина // Вісник Чернігівського технологічного інституту. Збірник. – Чернігів: ЧТІ. – 1998. – №5. – Серія "Економіка". – С. 120 – 127.
7. Яремко І. Людський потенціал як капітал підприємства: обліковий аспект / І. Яремко // Економіст. – 2004. – №2. – С. 70-74.
Категорія: Наукові статті | Додав: Ol444uk (02.11.2011) | Автор: Коробенюк Ольга Віталіївна
Переглядів: 3335 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]