Четвер, 28.09.2023, 10:04
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS

El-base: навчально-науковий портал

студентський інформаційний ресурс

Категорії розділу
Поміркуємо разом
Наукові статті
Пошук
Партнери
Запрошуємо до співпраці!
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Flag Counter

Головна » Статті » Наукові статті

Роль науки у вдосконаленні фінансового менеджменту організації
Система управління фінансами підприємств в умовах фінансово-економічної кризи кардинально змінилася. Однак науково-методичне забезпечення застаріло. Це викликало бурхливе зростання науки фінансового менеджменту в останні роки. Особливостями фінансового менеджменту є його нетрадиційність і новизна для українських умов господарювання. Його поява в Україні викликана розвитком ринкових процесів, підвищенням значущості фінансових аспектів підприємницької і в цілому господарської діяльності. 
В сучасній фінансово-економічній літературі фінансовий менеджмент прийнято розглядати з трьох позицій: як науку; як форму підприємницької діяльності та як систему управління підприємством. Використаємо цей підхід для визначенні ролі науки в удосконаленні фінансового менеджменту підприємства.
В даний час в нашій державі фінансовий менеджмент успішно розвивається як наука. Фінансовий менеджмент в системі економічних наук, з одного боку, являє собою самостійну і вельми специфічну частину такої обширної дисципліни, як менеджмент. Звідси фінансовий менеджмент має багато рис та особливості менеджменту як науки. Але з іншого боку - це дисципліна, що має управлінсько-фінансові аспекти, притаманні цілому ряду прикладних економічних наук (починаючи з фінансів підприємств і закінчуючи ринком цінних паперів). Тому фінансовий менеджмент є "еволюційним результатом узагальнення" багатьох економічних наук, але він відрізняється інтегруючою роллю по відношенню до фінансів підприємств, фінансового і економічного аналізу, управлінського обліку, ринку цінних паперів, біржової справи, статистики, ціноутворення, оподаткування та ін. Елементи цих наук є його складовою частиною та сприяють реалізації фінансовим менеджментом його функцій, цілей і завдань. У той же час фінансовий менеджмент не буквальний набір різних дисциплін. У нього є власні предмет вивчення, методи дослідження та ін.. Предмет фінансового менеджменту як науки не слід ототожнювати з об'єктами фінансового менеджменту як виду управлінської діяльності. 
Фінансовий менеджмент - наука управління фінансами. Після другої світової війни, фінансовий менеджмент як термін, з'явився в США. В Україні фінансовий менеджмент, як наука, не існував. 
Передумовами виникнення фінансового менеджменту як науки стали:
 - високий розвиток економічної науки в цілому;
 - високий розвиток рівня організації виробництва у вигляді індустріального суспільства, в основу якого було покладено велике промислове виробництво і колективна форма власності;
 - формування ефективної системи правових інститутів і ринкової інфраструктури;
 - розвиток системи національних і міжнародних фондових і фінансових посередників.
Як наука фінансовий менеджмент має предмет та метод свого вивчення. Предмет – це те, що вивчається в рамках науки – фінансові відносини, фінансові ресурси та їх потоки.
Фінансовий менеджмент - це комплексна система стійкості, надійності і ефективності управління фінансами. Вона включає формування і планування фінансових показників з дотриманням наукових підходів і принципів менеджменту, балансу прибутків і витрат, показників ефективності використання ресурсів, рентабельності роботи і товарів.
З наведеного визначення випливає, що в основі реалізації практичних механізмів фінансового менеджменту, як системи управління фінансами, лежить їх наукове обґрунтування. 
В умовах ринкової економіки конкурентоздатність будь-якого господарського суб’єкта може забезпечити тільки ефективне керування рухом його фінансових ресурсів (капіталу). Адже капітал повинен приносити доход (гроші повинні робити нові гроші), інакше господарський суб’єкт розориться і стане банкрутом. Щоб раціонально керувати рухом фінансових ресурсів, необхідно знати методологію (методи) і методику (прийоми) фінансового менеджменту і опанувати умінням (мистецтвом) застосовувати їх на практиці.
Враховуючи вище зазначене можна визначити фінансовий менеджмент як систему принципів, методів, засобів і форм організації грошових відносин. Основна суть якої полягає в управлінні фінансами з метою підвищення ефективності виробництва та розподілу продукту.
Розглянемо вжиті поняття: методологія (методи), методика (прийоми) та форми організації. 
Методологія - вчення про методи пізнання й перетворення дійсності. Методологія — це система принципів і засобів організації та побудови теоретичної і практичної діяльності. Методологію в контексті наведених тверджень можна розглядати як систему вивчення дійсності, у нашому випадку вивчення процесів керування фінансами підприємства, з метою інтерпретації отриманих результатів та пропонування методів побудови ефективної системи фінансового менеджменту на підприємстві.
Методика це - сукупність взаємозв'язаних способів та прийомів доцільного проведення будь-якої роботи. Це науково обґрунтована послідовність застосування методів, правил і засобів для організації процесу управління фінансами підприємства для досягнення його цілей.
Таким чином можна прослідкувати тісний взаємозв’язок між розробкою науково-теоретичного підґрунтя та організацією практичної діяльності. 
Фінансовий менеджмент (управління фінансами) – це система принципів, методів, засобів та форм організації грошових відносин підприємства, що спрямована на підвищення ефективності виробництва та розподілу продукту. Фінансовий стан підприємства є основою його економічного благополуччя, тому фінансовий менеджмент постійно повинен удосконалюватися, щоб розв’язувати протиріччя, що виникає між тими завданнями, які стоять перед підприємством, та фінансовими можливостями їх реалізації.
Саме наука (маємо на увазі науку фінансового менеджменту) виступає першочерговим ініціатором змін та своєрідним шукачем правильних та ефективних рішень організації практичних дій. Варіативність науки спричинена відсутністю єдиного методологічного підходу до сприйняття результатів практичної діяльності підприємства, непередбачуваністю реакцій на сприйняте, багатовекторністю пошуку альтернативних варіантів вирішення наукової проблеми.
На рівні підприємства вирішення проблеми організації ефективного фінансового менеджменту і як наслідок прийняття адекватних управлінських рішень передбачає підбір фахівців, технічне забезпечення, систему координації і знову ж таки продукт науки – теоретико-методологічне та організаційно-методичне забезпечення. Тепер із цього комплексу заберемо наукову складову. Елементи що залишилися самостійно не забезпечують стовідсоткового позитивного результату від практичної діяльності суб’єкта господарювання, а навіть збільшують ризик застосування помилкових варіантів дій. Чому?
В умовах відсутності наукового підґрунтя при організації фінансового менеджменту на підприємстві, проявляється високий рівень суб’єктивності при прийнятті управлінських рішень, рівень якого визначатиметься лише обсягом залучення персоналу до процесу прийняття рішень. Діяльність такого підприємства нагадуватиме гру в рулетку, і супроводжуватиметься постійним ризиком помилкових рішень в контексті зовнішнього фінансово-економічного середовища функціонування підприємства.
Таким чином наука завдяки постійному пошуку кращих шляхів організації практичної діяльності, врахуванні накопиченого досвіду, більш ширшому підходу до вивчення фінансово-економічних відносин та своєму дискусійному характеру перебирає на себе частину ризиків пов’язаних з розробкою ефективних управлінських рішень. Тобто наука розробляє лише своєрідний сценарій таких дій, а рішення приймають менеджери базуючись на теоретико-методичному забезпеченні фінансового менеджменту.
Фінансовий менеджмент як форма підприємницької діяльності являє собою вид самостійної діяльності, яку виконують як професійні фінансові менеджери, так і фінансові інститути (страхові компанії, трастові компанії, інвестиційні фонди і компанії та ін.). Сферою застосування фінансового менеджменту як форми підприємництва є фінансовий ринок. Функціонування фінансового ринку складає основу для підприємництва у сфері управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин.
Фінансовий ринок – ринок, на якому об’єктом купівлі-продажу виступають різні фінансові інструменти та фінансові послуги. Він складається із системи ринків: кредитного ринку, ринку цінних паперів, валютного ринку, страхового ринку та ринку золота.
Слід зазначити, що розвиток фінансового ринку відбувається не спонтанно, а відповідно до економічних законів, які є результатом наукового пізнання. Тобто і тут наука бере певну участь у формуванні фінансово-економічних відносин у суспільному житті.
Фінансовий менеджмент як система управління складається з двох підсистем: об’єкта та суб’єкта управління. Об’єктом фінансового управління виступають активи, капітал та фінансові потоки підприємства, що пов’язані з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів. Суб’єктом управління є група осіб (фінансова дирекція як апарат управління, фінансовий менеджер як керівник), яка виробляє та реалізує цілі фінансового менеджменту.
Для того щоб управляти слід мати уявлення про об’єкт управління. Таке уявлення дає перш за все теорія – узагальнені факти наукового пізнання, на основі якої розробляються практичні дії суб’єкта управління. 
Для того щоб наука могла відігравати важливу роль у вдосконаленні фінансового менеджменту на підприємстві вона повинна вчасно реагувати на виклики, які виникають перед підприємствами та йти у ногу з практикою. Сьогодні сучасна наука загалом більше схильна до принципу "наука заради науки" і при цьому менше уваги приділяється розробленню методичних та практичних рекомендацій. Для посилення ролі науки у процесі вдосконаленні практичної діяльності слід приділяти увагу кадровому оновленню за схемою: наука-практика-наука. 
Будучи складовою частиною системи механізму управління підприємств фінансовий менеджмент займає в ній центральне місце. Він дозволяє координувати результати та підвищувати ефективність виробничого менеджменту, маркетингового менеджменту, менеджменту персоналу та інших складових загального менеджменту.
Розглянувши фінансовий менеджмент з різних позицій, можна констатувати: фінансовий менеджмент - наука, що сформувалася на перехресті молодих наук, що виникли відносно недавно; фінансовий менеджмент - практична діяльність персоналу підприємства щодо придбання, фінансування та управління активами, направлена на реалізацію визначеної цілі. 
Роль науки у вдосконаленні фінансового менеджменту організації можна окреслити наступними позиціями:
1. Проводить наукове обґрунтування практичних дій системи управління;
2. Виступає першочерговим ініціатором змін та своєрідним шукачем правильних та ефективних рішень організації практичних дій;
3. Перебирає на себе частину ризиків пов’язаних з розробкою ефективних управлінських рішень;
4. Бере певну участь у формуванні фінансово-економічних відносин у суспільному житті;
5. Розробляє своєрідний сценарій дій – організаційно-методичне забезпечення

Використана література:
1. Фінансовий менеджмент [Текст]: навчальний посібник, видання третє, перероблене і доповнене / М. М. Александрова, С. В. Бардаш та ін.; ред. Г. Г. Кірейцев; рец.: В. К. Савчук, Л. К. Сук. - К.: "Центр навчальної літератури", 2004. - 531 с.
2. Фінансовий менеджмент [Текст]: навчальний посібник / М. О. Данилюк, В. І. Савич; рец.: І. Г. Ткачук, В. Д. Лагутін. - К.: "Центр навчальної літератури": ІМЕ "Галицька акдемія", 2004. - 204 с.
3. Основы финансового менеджмента [Текст]: научно-популярное издание. Одиннадцатое издание / Джеймс К. Ван Хорн, Джон М. Вахович (мл.); ред.: Н. В. Шульпина, В. А. Кравченко; пер. Э. В. Кондукова. - М.; Санкт-Петербург; К.: "Вильямс", 2003. - 992 с.
4. Вікіпедія — вільна енциклопедія. [Електронний ресурс]: http://uk.wikipedia.org/

Категорія: Наукові статті | Додав: admin (03.06.2010)
Переглядів: 4073 | Рейтинг: 3.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]